Sebastianus kermis

Zoals ieder jaar wordt tijdens de patroonsdag van Broederschap St.-Sebastianus op zondag 19-1-2020 Sebastianuskermis gevierd. Niet alleen werd er een Broederschapsdienst gehouden, maar dit jaar werden er ook drie jubilarissen gehuldigd.

Om 10.45 uur werd door de commandant het bevel gegeven om naar de kerk te gaan voor de Broederschapsdienst die dit jaar verzorgd werd door Pater Bos. Na het einde van de dienst en nadat er een eerbetoon was gebracht aan de overleden leden en ereleden van de Broederschapop het kerkhof, was het tijd om terug te gaan naar het verenigingslokaal voor de gezamenlijk maaltijd met aansluitend een feestvergadering om de jubilarissen te huldigen.

Bieleman Rob Huskens vierde zijn 25-jarig jubileum bij de Broederschap. Hij werd in april 1994 lid van de Klimmense Schutterij als soldaat en bleef tot aan het jaar 2000 deel uitmakenvan de schietploeg van Klimmen. In datzelfde jaar werd Rob benaderd om bieleman te worden, een functie die hij tot op heden met veel trots en succes heeft vervuld.

Tamboer Ron van den Bosch is vanaf zijn geboorte lid en viert derhalve zijn 50-jarig jubileum binnen de Broederschap. Op 8-jarige leeftijd marcheerde hij voor het eerst mee met de schutterij en ondertussen maakt hij al meer dan 40 jaar deel uit van de drumband van Klimmen.

Het 70-jarig jubileum werd gevierd door Zef Maassen. Op 12-jarige leeftijd trok hij het schuttersuniform voor het eerst aan en is altijd een trouw lid gebleven. Begonnen als klaroenblazer om vanaf 1974 verder te gaan als bassist. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen hiermee recentelijk mee moeten stoppen. Echter hij is toch nog vaak aanwezig bij de oefenavonden van de schietploeg en drumband, waardoor hij nog steeds betrokken en aanwezig blijft binnen onze vereniging.

Uiteraard werd ook traditiegetrouw de prijzen van de schietploeg uitgereikt. Op het persoonlijk kampioenschap was er een eerste prijs voor Nico Bergmans, tweede prijs voor Ton Lambij en een gedeelde derde prijs voor Michel Linders en Bert Beijnsberger.

Het drie-tallenconcours van 2019 werd gewonnen door Dylano Franssen, Jos ter Horst en Jos Kevers.

Uit handen van voorzitter Wim Keulen ontvingen Lotte Woltgens, Zef Ackermans, Levi en Dani Beijnsberger als ook Anne Brink een mooie medaille voor hun deelname bij het Jeugdschieten op de diverse schuttersfeesten. Ze hebben individueel 1 keer een eerste prijs, 1 keer een tweede prijs en 3 keer een derde prijs gewonnen. Met het drietal-schieten voor de jeugd, wisten ze nog eens 1 keer een eerste prijs als ook 1 keer een derde prijs te winnen. Het is dan ook niet al te verwonderlijk dat niet alleen de schietploeg, maar de gehele Broederschap zeer trots op ze is.      

Na afsluiting van de feestvergadering was het nog lang gezellig in het verenigingslokaal van Tom Keulen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.