Contact

Secretariaat Broederschap St. Sebastianus

Klimmenderstraat 39

6343 AA Klimmen

0454051313

Egid Ronckers, E.Ronckers@hotmail.com

bankrekeningnummer Broederschap St Sebastianus Klimmen NL06RABO0125916132. Rabobank

Webmaster

Ivo Habets, webmaster@schutterij-klimmen.nl